Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200
  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Nguồn: Tập San Kỷ Niệm Một Thời, số 1, 2005 (đặc san xuất bản hàng năm của các lớp 12B1,12B2,12B3 Cường Để khóa 1964-1971)

Gác kiếm hề, bên đời ta bước
Gió bụi nào? cho mắt ai xanh
Kẻ ra đi người ở lại
Uống rượu nào? nhạt bớt cảnh bớt ly
Bước ra đi chân không quanh lại
Dắt dao con, thong thả lên đường
Thương hồ hề! nào có xá chi

Khi vui thương khách đăm ba chén
Lúc gặp bạn thơ một ít vần
Say với rượu thơ với nguyệt cầm
Say quơ tay cho tan ảo mộng
Kiếm kia rơi vỡ tan tành
Bút mực rớt đâu loảng xoảng
Dao con hề, rọc giấy đề thơ.

Tuấn Quỳnh
  
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất