Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200

Thơ

Trị tuyệt đối số dương,
Luôn luôn là chính nó,
Làm người đừng nên có,
Đầu óc là số âm.

28.06.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất