Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Mùa thu không thơ mộng,
Chẳng thấy con nai vàng,
Chỉ nghe người khóc rống,
Và nhà cửa tan hoang.

19.10.2013
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất