Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

đã trải mấy ngàn năm
con người còn man rợ
giết nhau bằng dao găm
giết nhau ngay giữa chợ

con người vẫn say máu
hát vang những hận thù
tôn xưng loài chồn cáo
những tù ngục âm u

lý thuyết với giáo điều
bao nhiêu là xương máu
bao nhiêu những lò thiêu
xương chất chồng như núi

giết nhau bằng cuốc xẻng
giết nhau bằng dùi cui
giết nhau bằng hỏa tiễn
giết người là niềm vui.

13.09.2014
Huỳnh Minh Lệ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất