Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200
  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200

Thơ

Vọng nguyệt hòai viễn

Trương Cửu Linh 張九齡
Vọng nguyệt hoài viễn


張九齡  望月懷遠

1   海上生明月 Hải thượng sinh minh nguyệt
2   天涯共此時 Thiên nhai cộng thử thì
3   情人怨遙夜 Tình nhân oán dao dạ
4   竟夕起相思 Cánh tịch khởi tương tư
5   滅燭憐光滿 Diệt chúc lân quang mãn
6   披衣覺露滋 Phi y giác lộ tư
7   不堪盈手贈 Bất kham doanh thủ tặng
8   還寢夢佳期 Hoàn tẩm mộng giai kỳ

Xem tiếp...

Đăng Quán Tước lâu - Vương Chi Hoán

Hôm lên núi Bà Đen ở Tây Ninh nhìn xuống, rồi nhìn lên có ông Phật nằm lại lên tiếp rồi nhìn xuống. Ở Truồi có thiền viện Trúc Lâm mới xây, mình có ghé qua, đi thuyền lên đồi, thiền viện nhìn xuống, núi đồi mây nước, xa xa là dãy Bạch Mã, nghe nói lên đó nhìn ra được ngòai biển, trên đó cũng bao nhiêu thắng cảnh, đang chờ...


Vương Chi Hoán 王之渙
Đăng Quán Tước lâu


236 王之渙  登鸛雀樓


1   白日依山盡 Bạch nhật y sơn tận
2   黃河入海流 Hoàng hà nhập hải lưu
3   欲窮千里目 Dục cùng thiên lý mục
4   更上一層樓 Cánh thướng nhất tằng lâu

Xem tiếp...

Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn

Nhìn tấm hình Cù Lao Xanh của Ngô Thanh Hùng, lập tức nhớ lại những ngày xanh ở Quy Nhơn, tối lại ra ngắm trăng ngòai bãi biễn. Có câu "thương hải nguyệt minh châu hữu lệ" làm mình liên tưởng đến ngày xưa nhiều vô cùng, nguyên bài cho các bạn:

 

Lý Thương Ẩn 李商隱

Cẩm sắt

209 李商隱  錦瑟

1   錦瑟無端五十絃  Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền
2   一絃一柱思華年  Nhất huyền nhất trụ tứ hoa niên
3   莊生曉夢迷蝴蝶  Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
4   望帝春心託杜鵑  Vọng đế xuân tâm thác đổ quyên
5   滄海月明珠有淚  Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ
6   藍田日暖玉生煙  Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên
7   此情可待成追憶  Thử tình khả đãi thành truy ức
8   只是當時已惘然  Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên

Xem tiếp...

Tương Tiến Tửu - Lý Bạch

085 李白  將進酒


1   君不見                Quân bất kiến
2   黃河之水天上來  Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai
3   奔流到海不復回  Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
4   君不見                Quân bất kiến

Xem tiếp...

Hoàng Hạc Lâu - Thôi Hiệu

 

Nhớ hồi xưa mới vào Sài Gòn, ham chơi vô cùng, chẳng thời giờ đâu nhớ nhà. Đến lúc qua Úc, chiều về ngồi bó gối nhìn ra sông, mới có dịp biết bài Hòang Hạc lâu của Thôi Hiệu: Yên ba giang thượng sử nhân sầu. Xin mời các bạn đọc bài thơ này của Thôi Hiệu.

Thịnh Đường

Thất Ngôn Luật Thi 七言律詩

Thôi Hiệu 崔顥

Hoàng Hạc Lâu


崔顥  黃鶴樓

1   昔人已乘黃鶴去  Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
2   此地空餘黃鶴樓  Thử địa không dư Hoàng hạc lâu
3   黃鶴一去不復返  Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
4   白雲千載空悠悠  Bạch vân thiên tải không du du
5   晴川歷歷漢陽樹  Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ
6   芳草萋萋鸚鵡洲  Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
7   日暮鄉關何處是  Nhật mộ hương quan hà xứ thị
8   煙波江上使人愁  Yên ba giang thượng sử nhân sầu

1. Người xưa đã cởi chim hạc vàng đi mất
2. Chốn này chỉ còn lại trơn tòa Hoàng hạc lâu
3. Hạc vàng đã đi rồi thì không trở về nữa
4. Mây trắng ngàn năm vẫn bay chơi vơi
5. Hàng cây ở Hán Dương nổi bật bên dòng sông quang tạnh
6. Cỏ thơm mọc mơn mởn trên bãi Anh Vũ
7. Chiều về bâng khuâng không biết quê hương ở đâu nhĩ
8. Khói và sóng trên sông gợi lên nổi buồn bã

 

Xem tiếp...

Đăng Nhập / Đăng Xuất