Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • CD4 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • hinhCu 1200

Giang Hồ Kỳ Tình Lục

Nguyên tác: A Chí
Số bài viết:
72

Thất Tinh Long Vương

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
1

Trường Sinh Kiếm và các truyện tiếp theo

Nguyên tác: Cổ Long
Số bài viết:
11

Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Số bài viết:
16

Truyện Chưởng Ngắn

Số bài viết:
10
Dịch chuyện Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1501
Hồi 1- Cái Chết Của Tay Phú Gia Cự Vạn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1978
Chương 17 - Đồng quy Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1929
Chương 15 - Ma độ chúng sinh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1864
Chương 14 - Không sơn dạ vũ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1928
Chương 13 - Mang mang bỉ hoang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1728
Chương 12 - Hồng Liên xích viêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1790
Chương 11 - Khuynh thành chi huyết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1789
Chương 10 - Bạch vân thương cẩu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1696
Chương 9 Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1734
Chương 8 - Huyết Vi Ám Ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1804
Chương 7 - Thương hải long chiến Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1575
Chương 6 - Ký xuyên nhớ ảnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1587
Chương 5 - Phong âm điệp hồn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1570
Chương 4 - Hai vì sao rực đêm tối Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1638
Chương 3 - Trăng Xa Nổi Trôi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1542
Chương 2 - Con suối Linh Khê cạnh Trầm Sa cốc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1638
Chương 72 - Đêm lên núi Hoa Sơn (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1710
Chương 71 - Đêm lên núi Hoa Sơn (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1557
Chương 70 - Đêm lên núi Hoa Sơn (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1641
Chương 69 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1607
Chương 68 - Quỹ Giáo Hắc Vô Thường Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1413
Chương 67 - Tài nghệ áp quần hùng (sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1584
Chương 66 - Tài nghệ áp quần hùng (giữa) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1378
Chương 65 - Tài nghệ áp quần hùng (đầu) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1376
Chương 64 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1320
Chương 63 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1281
Chương 62 - Tân thủ lãnh của Cái Bang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1296
Chương 61 - Cơ duyên ở Võ Đang [3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1283
Chương 60 - Cơ duyên ở Võ Đang [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1292
Chương 59 - Cơ duyên ở Võ Đang [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1282
Chương 58 - Trận chiến Tam Hiệp [2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1296
Chương 57 - Trận chiến Tam Hiệp [1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1268
Chương 56 - Phong ba ở Thanh Thành[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1270
Chương 55 - Phong ba ở Thanh Thành[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1276
Chương - 54 Phong ba ở Thanh Thành[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1266
Chương 53 - Bảo tàng trong hang động Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1272
Chương 52 - Tuyệt cảnh phùng sinh[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1284
Chương 51 - Tuyệt cảnh phùng sinh[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1283
Chương 50 - Tuyệt cảnh phùng sinh[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1360
Chương 49 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1344
Chương 48 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1292
Chương 47 - Vào núi Thanh Thành ban đêm[1] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1315
Chương 46 - Thanh Thành mắc oan[3] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1345
Chương 45 - Thanh Thành mắc oan[2] Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1277
Chương 44 Thanh Thành mắc oan Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1296
Chương 43 - Bọn áo đen thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1313
Chương 42 - Chuyến đi Hành Sơn (phần sau) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1426
Chương 41 - Chuyến đi Hành Sơn (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1557
Chương 40 - Chuyến đi Hành Sơn Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1689
Chương 39 - Hiệp Cốt Nhu Tình (phần hạ) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1888
Chương 38 - Hiệp Cốt Nhu Tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1973
Chương 37 - Nhu tình hiệp nữ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1689
Chương 36 - Cái Bang Đại Hội (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1658
Chương 35 - Cái Bang đại hội(2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1643
Chương 34 - Cái Bang đại hội(1) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1500
Chương 33 - Kim Châm Thánh Thủ (4) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1549
Chương 32 - Kim Châm Thánh Thủ (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1531
Chương 31 - Kim Châm Thánh Thủ (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1609
Chương 30 - Kim Châm Thánh Thủ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1543
Chương 29 - Sống chết si tình Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1607
Chương 28 - Gặp gỡ tình duyên (3) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1496
Chương 27 - Gặp gỡ tình duyên (2) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1511
Chương 26 - Gặp gỡ tình duyên Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1616
Chương 25 - Tẩu Hỏa Nhập Ma Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1550
Chương 24 - 100 Lạng Vàng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1492
Chương 23 - Thiên Hồng Đạo Nhân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1436
Chương 22 - Rừng xanh phục kích Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1476
Chương 21 - Bí Mật Tiền Trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1448
Chương 20 - Gặp lại Triệu Tử Phong Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1417
Chương 19 - Hiệp Can Nghĩa Đảm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1542
Chương 18 - Đại Hiệp ăn mày một chân (phần ba) Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1535
Chương 17 - Độc Cước Hiệp Cái Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1607
Chương 16 - Đại hiệp ăn mày một chân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1589
Chương 15 - Người đàn bà thần bí Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1849
Chương 14 - Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1401
Chương 13 - Bí Cấp Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1684
Chương 12 - Trên đường gặp kỳ ngộ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6442
Chương 11 - Hoạ Đến Nhà Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1702
Chương 10 - Máu Tuôn Sa Mạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6248
Chương 9 - Thiên Sơn phản đồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 4800
Chương 8 - Bát Quái thần công Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5621
Chương 7 - Di Lặc Phật giáo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6509
Chương 6 - Người khách không mời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5131
Chương 5 - Nguyên Thi Tứ Hùng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5907
Chương 4 - Thiên Sơn Nhị Đạo Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6596
Chương 3 - Dương Oai tiêu cuộc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1744
Chương 2 - Tổng quát nội dung Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 1949
Chương 1 - Lời tựa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 2476
Tuyết đang thiêu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7907
Huyết Vi Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7595
Xin mượn phu nhân dùng tạm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 13709
Thính Tuyết Lâu - Bệnh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 7460
Nhất định không được chọc đến ta Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10107
Ngao Mạn và Thiên Kiếm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5069
Giết Người Thân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6828
Đường Phương Đánh Trận Đó Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 27408
Chiến Tăng Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 16469
Biến Mất Đi Một Đêm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6206
Chỉ Gián Sa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6390
Hồng Trần Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8537
Tử Mạch Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 10361
Bích Lạc Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 16307
3. Khổng Tước Linh - Hồi 5 - Cố Nhân Tình Thâm Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 3725
3. Khổng Tước Linh - Hồi 4 - Mệnh Vận Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 13061
3. Khổng Tước Linh - Hồi 3 - Song Song Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12273
3. Khổng Tước Linh - Hồi 2 - Nước Mắt Lãng Tử Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8242
3. Khổng Tước Linh - Hồi 1 - Thích Khách Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 6457
Chương 1 - Mộng Ảo Không Hoa Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8759
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 3 - Đêm Trăng Đi Câu Con Rồng Xanh Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 21439
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 2 - Huyết Tửu Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12380
2. Bích Ngọc Đao - Hồi 1 - Thiếu Niên Giang Hồ Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 20062
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 3 - Đêm Dài Chưa Hết Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 5730
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 2 - Bạch Ngọc Kinh Trên Trời Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 12268
1. Trường Sanh Kiếm - Hồi 1 - Khách Sạn Phong Vân Lê Khắc Tưởng Lượt xem: 8294

Đăng Nhập / Đăng Xuất